Politievakbond roept op tot trager werken

Oproep om werkintensiteit terug te schroeven

De politievakbond Sypol roept sinds deze week zijn leden op om de werkintensiteit terug te schroeven. Ook andere acties, zoals een betoging, zijn niet uitgesloten. Dat meldt de vakbond. Bron van ongenoegen is de nieuwe pensioenwet, waardoor de leeftijdskloof binnen de politie om op pensioen te gaan volgens de vakbond nog vergroot.

Bij de politiehervorming in 2001 kon het voltallige rijkswachtpersoneel zijn preferentiële leeftijdsgrenzen voor het pensioen behouden: 54 jaar voor commissarisen, 56 jaar voor lager en middenkader en 58 jaar voor bepaalde hoofdcommissarissen.

Volgens de nieuwe pensioenwet van 28 december 2011, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 31 december vorig jaar, worden die uitzonderingen voor de politiemedewerkers behouden via artikel 88. Wie daarbuiten valt, ziet zijn pensioengerechtigde leeftijd opgetrokken van 60 tot 62 jaar. “Dat komt in bepaalde gevallen neer op een leeftijdsverschil van acht jaar voor wie hetzelfde werk doet en dezelfde wedde ontvangt”, zegt Ruddy Callewaert van Sypol. “De sfeer op de werkvloer is serieus aan het verzuren”, meent Sypol, die benadrukt dat het niet de bedoeling is de bevoordeelden langer te laten werken. “Er moet gelijkheid zijn voor wie hetzelfde werk doet”.

Ongelijkheid

Benadeelden zijn onder meer de politieofficieren van de ex-gerechtelijke politie en de gemeentepolitie, alsook het zogenaamde Calog-personeel uit die twee groepen. “Het gaat om 2.500 à 3.000 mensen”, aldus Callewaert. Dat komt neer op minder dan 10 procent van het totale aantal werknemers van de geïntegreerde politie (40.000). De politievakbond is ook naar het Grondwettelijk Hof gestapt tegen de nieuwe wetsbepalingen.

Nog volgens Sypol vindt men tot slot geen gehoor voor deze zaak bij de andere politievakbonden VSOA, ACV, CCOD en NSVP “omdat de voorzitters van deze vakbonden ex-rijkswachters zijn”.

Pers
Terug naar het nieuwsoverzicht