Syndicaat van de Belgische Politie, Staatsveiligheid en de Penitentiaire Instellingen

Sypol is een apolitieke, neutrale en autonome vakbondsorganisatie, een in door de Grondwet gewaarborgde vereniging die niet dient te rapporteren aan een centrale overheid en onafhankelijk is van de politieke macht. Ze heeft als voorwerp de syndicale actie van de Belgische politie- en gelijkgestelde diensten alsook de openbare inlichtingen- en veiligheidsdiensten m.n. de Staatsveiligheid en de Penitentiaire inrichtingen.

Lid worden Contacteer ons

Syndicaat van

01
Belgische Politie

Dé bondgenoot voor operationeel personeel en CALOG-medewerkers van de geïntegreerde politie: wij staan voor elke rang en stand, verenigd in toewijding en dienstbaarheid.

Meer informatie 01
02
Staatsveiligheid (VSSE)

Toegewijd aan de beschermers van ons nationaal veiligheidsbelang vertegenwoordigen we met fierheid de Staatsveiligheid, waarbij wij streven naar erkenning en ondersteuning van hun cruciale rol binnen onze samenleving.

Meer informatie 02
03
Penitentiaire Instellingen (EPI)

De onpartijdige stem voor gevangenispersoneel: onze missie is de verdediging en promotie van hun rechten, voor een rechtvaardige en veilige werkomgeving.

Meer informatie 03

Ontstaan bij de hervorming van de politiediensten in het jaar 2001

Sypol is een erkende politievakbond en geniet dezelfde rechten als iedere andere politievakbond die zijn vastgelegd in de desbetreffende wetten i.c. het Koninklijk Besluit van 28.09.1984 tot uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Ingevolge de Wet op de Geïntegreerde politie van 7 december 1998 gestructureerd op twee niveaus, federaal en lokaal en de definitieve implementatie van de geldelijk statuut op 1 april 2001 (K.B 31.03.2001) werd onze organisatie vervolgens opengesteld voor het personeel van de Staatsveiligheid (Sypol VSSE) en de Penitentiaire inrichtingen (Sypol EPI).

Meer over Sypol Lid worden

Recente nieuwsberichten

Politiestaking speelt nét in de kaart van relschoppers

“Een staking van de politie zal het geweld tegen agenten niet stoppen”, aldus Ruddy Callewaert, woordvoerder van de onafhankelijke politievakbond Sypol. “Integendeel, een staking zal alleen maar in de kaart van de relschoppers spelen.” Sypol doet zelf een aantal voorstellen om de rellen aan te pakken, zoals een volledige nultolerantie, snelrecht en zwaardere straffen voor […]

Artikel lezen
Politievakbond roept op tot trager werken

Oproep om werkintensiteit terug te schroeven De politievakbond Sypol roept sinds deze week zijn leden op om de werkintensiteit terug te schroeven. Ook andere acties, zoals een betoging, zijn niet uitgesloten. Dat meldt de vakbond. Bron van ongenoegen is de nieuwe pensioenwet, waardoor de leeftijdskloof binnen de politie om op pensioen te gaan volgens de […]

Artikel lezen