Syndicaat van de Belgische Politie, Staatsveiligheid en de Penitentiaire Instellingen

Sypol.be is een apolitieke, neutrale en autonome vakbondsorganisatie, een in door de Grondwet gewaarborgde vereniging die niet dient te rapporteren aan een centrale overheid en onafhankelijk is van de politieke macht. Ze heeft als voorwerp de syndicale actie van de Belgische politie- en gelijkgestelde diensten alsook de openbare inlichtingen- en veiligheidsdiensten m.n. de Staatsveiligheid en de Penitentiaire inrichtingen.

Lid worden Contacteer ons

Syndicaat van

01
Belgische Politie

Dé bondgenoot voor operationeel personeel en CALOG-medewerkers van de geïntegreerde politie: wij staan voor elke rang en stand, verenigd in toewijding en dienstbaarheid.

Meer informatie 01
02
Staatsveiligheid (VSSE)

Toegewijd aan de beschermers van ons nationaal veiligheidsbelang vertegenwoordigen we met fierheid de Staatsveiligheid, waarbij wij streven naar erkenning en ondersteuning van hun cruciale rol binnen onze samenleving.

Meer informatie 02
03
Penitentiaire Instellingen (EPI)

De onpartijdige stem voor gevangenispersoneel: onze missie is de verdediging en promotie van hun rechten, voor een rechtvaardige en veilige werkomgeving.

Meer informatie 03

Ontstaan bij de hervorming van de politiediensten in het jaar 2001

Sypol.be is een erkende politievakbond en geniet dezelfde rechten als iedere andere politievakbond die zijn vastgelegd in de desbetreffende wetten i.c. het Koninklijk Besluit van 28.09.1984 tot uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Ingevolge de Wet op de Geïntegreerde politie van 7 december 1998 gestructureerd op twee niveaus, federaal en lokaal en de definitieve implementatie van de geldelijk statuut op 1 april 2001 (K.B 31.03.2001) werd onze organisatie vervolgens opengesteld voor het personeel van de Staatsveiligheid (Sypol.be VSSE) en de Penitentiaire inrichtingen (Sypol.be EPI).

Meer over Sypol.be Lid worden

Recente nieuwsberichten

Aanwerving van politieagenten en inspecteurs De grote beloften van … 2021 en 2022 al niet ingelost

In haar reactie op de laatste terroristische aanslag, beloofde de minister van Binnenlandse Zaken, A. Verlinden, om 1600 nieuwe personeelsleden AAN TE WERVEN. Deze belofte werd niet nagekomen. SYPOL.BE herinnert eraan dat de minister reeds in september 2021, 3000 nieuwe rekruten beloofde. In juni 2022 waren er echter al niet genoeg kandidaten, waardoor twee politieacademies […]

Artikel lezen
Genoeg politieambtenaren in België????

Genoeg politieambtenaren in België???? SYPOL.be is verontwaardigd te moeten vernemen dat bepaalde ‘politici’ tijdens de verkiezingscampagne durven te beweren dat er voldoende politieambtenaren zijn in België. Laat het ons bijvoorbeeld eens hebben over recentste manifestaties van het penitentiair personeel, die eisen dat de Directie Beveiliging (DAB) hun taken overneemt om gedetineerden uit de gevangenissen te […]

Artikel lezen