Voordelen

Voordelen voor Sypol-leden

Naast de rechtsbijstandsverzekering met maximale tussenkomst van € 8.000 genieten de leden via het solidariteitsfonds van een premie voor geboorte/adoptie, trouw-of samenlevingscontract en overlijden.

De begunstigden dienen het verzoek binnen de drie maanden in te dienen via de daartoe dienende formulieren en bij te voegen bewijsstukken.