Voorstelling

Een neutrale, a-politieke en autonome vakbondsorganisatie

Sypol wordt gevormd door collega’s die nog dagelijks op het terrein staan en zich zorgvuldig inzetten voor alle leden van elke dienst, zowel individueel als collectief maar steeds met het doel te strijden tegen elke vorm van discriminatie, het beschermen van hun rechten en hun professionele, economische en sociale belangen.

Onze leden genieten van een professionele bijstand van haar afgevaardigden en c.q. van een rechtsbijstandsverzekering waarbij een maximale tussenkomst van € 8.000 is gegarandeerd.

Vanaf 1/1/2020 worden de aanvragen ‘rechtsbijstand’ evenwel behandeld en ten laste genomen door Sypol.be zelf overeenkomstig de modaliteiten bepaald door de Raad van Bestuur.