Missie & Visie

Onafhankelijk van elke politieke ideologie en autoriteit

Sypol.be streeft ernaar de belangen van het personeel te behartigen en op te komen voor hun rechten, arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Ze fungeren als een collectieve stem voor haar leden en onderhandelen c.q. namens hen met werkgevers en overheidsinstanties.

Sypol.be zal er over waken dat haar leden eerlijk en rechtvaardig worden behandeld op het gebied van disciplinaire maatregelen verdedigen individuele leden in geval van geschillen.

Sypol.be zet zich onvoorwaardelijk in voor de veiligheid en het welzijn op het werk van haar leden.

Sypol.be houdt de vinger aan de pols wat betreft de professionalisering van de beroepsgroepen die ze vertegenwoordigt alsook het bevorderen van de erkenning en waardering van haar leden in de samenleving.

Sypol.be zal zich steeds loyaal inzetten en aansturen tot solidariteit en samenwerking tussen de leden en de beroepsgroepen waaraan haar leden zijn gehecht.