Historiek

Opgericht bij de hervorming van de Belgische politiediensten

De V.Z.W. SYPOL werd destijds opgericht als Autonome Vakbond van de Belgische Politie V.Z.W. onder het acroniem SYPOL.BE ontstaan uit de voormalige Autonome Vakbond van de Gerechtelijke Politie V.Z.W. (A.V.G.P.) en Syndicale Federatie van de Belgische Politie (S.F.B.P.).

De S.F.B.P. V.Z.W. vond haar oorsprong in de Syndicale Federatie van de Politiediensten van het Brussels Gewest en Uitbreiding (S.F.P.B.G&U) V.Z.W.. Na de Wet op de Geïntegreerde Politie van 7 december 1998 (WGP) en de inwerkingtreding van de één gemaakte statuten, resulterende in de Rechtspositie van het Politiepersoneel (RPpol) van 31 maar 2001 werd SYPOL.BE boven het doopvont gehouden en stelde zich open voor alle politiefunctionarissen en het Calog-personeel.

De bestuurders van Sypol.be hebben zowel een federale- als een lokale werking in haar politiedepartement. Op 16 december 2004 trad de vertegenwoordiging van de Staatsveiligheid toe tot onze V.Z.W. als SYPOL-VSSE die hun eigen autonome departement en werking heeft en thans representativiteit heeft verworven.

Op 28 maart 2007 trad de vertegenwoordiging van de Penitentiaire Inrichtingen toe als SYPOL EPI die eveneens haar autonome werking heeft.