Genoeg politieambtenaren in België????

Genoeg politieambtenaren in België????

SYPOL.be is verontwaardigd te moeten vernemen dat bepaalde ‘politici’ tijdens de
verkiezingscampagne durven te beweren dat er voldoende politieambtenaren zijn in België.
Laat het ons bijvoorbeeld eens hebben over recentste manifestaties van het penitentiair
personeel, die eisen dat de Directie Beveiliging (DAB) hun taken overneemt om gedetineerden uit
de gevangenissen te halen en er toezicht op te houden tijdens consultaties in
ziekenhuisinstellingen.
Hoe kan de DAB deze extra opdrachten op zich nemen wanneer zij zelf al niet op getalsterkte is
om haar basistaken, o.a. de beveiliging van de ambassades op het Belgisch grondgebied,
behoorlijk in te vullen?
Moeten we werkelijk wachten op een nieuw incident, of erger, een dodelijke tragedie zoals de
aanslag op een gevangenentransport zoals recent in Frankrijk, om aandacht te krijgen van onze
overheden voor deze problematiek?

Verder lezen …

via deze link : Sypol-Flash-20240530-Genoeg-politieabmtenaeren-in-Belgie.pdf

FLASH, Pers
Terug naar het nieuwsoverzicht