Politiestaking speelt nét in de kaart van relschoppers

“Een staking van de politie zal het geweld tegen agenten niet stoppen”, aldus Ruddy Callewaert, woordvoerder van de onafhankelijke politievakbond Sypol. “Integendeel, een staking zal alleen maar in de kaart van de relschoppers spelen.” Sypol doet zelf een aantal voorstellen om de rellen aan te pakken, zoals een volledige nultolerantie, snelrecht en zwaardere straffen voor gemaskerde betogers.

Sypol reageert hiermee op de stakingsaanzegging die de liberale politievakbond VSOA heeft ingediend voor september. “Een staking zal er enkel voor zorgen dat de relschoppers vrij spel krijgen. De week erop de orde weer handhaven, wordt moeilijk”, aldus Callewaert.

Nultolerantie

In de plaats van sociale acties heeft Sypol een aantal “haalbare voorstellen” klaar die de rellen in het Brusselse moeten indijken. De vakbond wil dat er een volledige nultolerantie komt. Daarnaast vraagt hij dat gemaskerde betogers zwaarder bestraft worden dan ongemaskerde betogers, en dat wie eerder al veroordeeld werd voor vandalisme, vernielingen of diefstal bij rellen niet langer mag deelnemen aan welke manifestatie dan ook. Tot slot eist Sypol dat “verdachten waarvan de hen ten laste gelegde feiten onomstootbaar vaststaan, zich binnen pakweg vijf dagen moeten verantwoorden”.

“Op 29 augustus hebben we een afspraak met commissaris-generaal De Bolle, maar in afwachting daarvan worden best al maatregelen genomen om nog meer slachtoffers te vermijden”, aldus Callewaert.

Plan tegen agressie

Joëlle Milquet, minister van Binnenlandse Zaken, heeft intussen beloofd dat ze hard zal optreden tegen geweld tegen politieagenten. Zo meldt Radio 1. De minister herhaalde ook dat in het najaar een plan wordt opgesteld om agressie aan te pakken.

Pers
Terug naar het nieuwsoverzicht